Chính sách bảo mật

Aaron Thompson
PublisherAaron ThompsonPublisher
WriterPhạm Anh TúWriter

Tại CasinoRank, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được quyền riêng tư mà bạn được hưởng và phải nhận được khi duyệt và sử dụng trang web này. Chúng tôi thừa nhận rằng việc thu thập thông tin từ người dùng của chúng tôi cũng quan trọng như việc bảo vệ nhu cầu của người dùng và đảm bảo thông tin của họ được bảo mật, an toàn và được sử dụng đúng mục đích.

Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi nêu các phương pháp mà CasinoRank sử dụng để thu thập, duy trì và sau đó sử dụng thông tin do người dùng của chúng tôi cung cấp.

Bất kỳ ai sử dụng trang web CasinoRank đều làm như vậy với sự chấp nhận rằng họ đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật của chúng tôi và chúng tôi có cơ hội sử dụng thông tin của bạn theo cách được nêu trong chính sách này.

Nếu bất kỳ người dùng nào không đồng ý với việc thông tin của họ được sử dụng theo cách được nêu trong chính sách bảo mật, họ phải ngừng sử dụng trang web. CasinoRank có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào. Sau khi nhận được thông báo cá nhân về những thay đổi này hoặc sau khi chúng được đăng trên trang web, người dùng sẽ được coi là đã chấp nhận những thay đổi này nếu họ tiếp tục sử dụng trang web.

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Cookie là một tệp được đặt trên ổ cứng của thiết bị mà người dùng sử dụng để truy cập trang web. Cookie chứa thông tin sẽ được người dùng sử dụng liên tục khi truy cập trang web này. Cookie và việc sử dụng chúng để lưu và lưu trữ chi tiết đăng nhập trang web và bất kỳ tùy chỉnh nào mà người dùng có thể đã đặt trên trang web là khá phổ biến. CasinoRank chỉ sử dụng cookie cho các mục đích vận hành trang web.

Đọc thêm về chính sách cookie của chúng tôi tại đây.

CasinoRank cũng thu thập địa chỉ IP như một phần của các biện pháp bảo mật, các tác vụ xử lý sự cố và quản trị, cũng như cho các mục đích thống kê. Địa chỉ IP của bạn có thể được máy chủ của chúng tôi ghi lại nếu bạn truy cập một trang web cụ thể. Địa chỉ IP của bạn bao gồm một số duy nhất cho thiết bị trực tuyến của bạn.

Hãy chú ý đến các khu vực công cộng của trang web

Tất cả người dùng nên biết rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong bất kỳ khu vực công cộng nào của trang web bởi bất kỳ người dùng nào trong trang web của chúng tôi sẽ được phân loại là thông tin công khai. Khuyến nghị của chúng tôi là tất cả người dùng vẫn rời rạc và cân nhắc cẩn thận trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc chi tiết cá nhân nào.

Tất cả người dùng cần lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào được đăng trên bảng tin, diễn đàn, cơ sở trò chuyện hoặc trong các khu vực công cộng khác của internet đều có thể được lấy và sử dụng bởi các nhà khai thác bên thứ ba.

Do đó, bạn có thể nhận được thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc tin nhắn không được yêu cầu. Chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các bên thứ ba, do đó xin lưu ý rằng nếu bạn đặt bất kỳ thông tin hoặc chi tiết cá nhân nào trên khu vực công cộng của trang web của chúng tôi, bạn có thể gặp rủi ro.

Thông tin liên lạc

CasinoRank đôi khi sẽ sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp để thông báo cho bạn về các cập nhật trang web và dịch vụ mà bạn đã truy cập hoặc sử dụng trước đây. Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi liên hệ với bạn, đôi khi chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng các thông báo cho các dịch vụ không liên quan.

Chúng tôi cung cấp cho người dùng khả năng từ chối nhận tin nhắn từ chúng tôi. Khi chúng tôi yêu cầu thông tin của bạn, bạn có thể tận dụng cơ hội này. Người dùng cũng có thể tự xóa mình khỏi danh sách liên hệ được sử dụng để cung cấp cho bạn tài liệu quảng cáo. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận được những tin nhắn quan trọng.

Nó được làm rõ trong phần này những gì được định nghĩa là một thông điệp quan trọng. Thông tin về cách hủy đăng ký liên lạc với CasinoRank sẽ được cung cấp trong tất cả các thông tin liên lạc mà chúng tôi gửi cho bạn.

Để bạn có thể sử dụng các dịch vụ nhất định hoặc truy cập các phần cụ thể của trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể cần lấy thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin ở nhiều thời điểm khác nhau, chẳng hạn như khi bạn đăng ký, khi bạn sẵn sàng cung cấp thông tin, khi bạn tiết lộ thông tin trên các khu vực công khai của trang web hoặc trong bất kỳ cuộc trao đổi trực tiếp nào với chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ thanh toán, quản lý tài khoản của bạn, cũng như để cung cấp cho bạn các tài liệu quảng cáo.

Bên thứ ba và các đại lý bên ngoài

Chúng tôi sẽ kiểm tra chéo thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi so với cơ sở dữ liệu có liên quan của các bên thứ ba. Khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện các xác nhận này. Tất cả các kiểm tra, bao gồm kiểm tra với các cơ quan tham chiếu tín dụng, được thực hiện để xác nhận danh tính và nó sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của bạn. Chúng tôi hành động phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu.

Trong mọi trường hợp các đối tác hoặc nhà thầu bên ngoài của chúng tôi có quyền truy cập thông tin của bạn, họ phải tuân thủ các chính sách bảo mật mà chúng tôi thực hiện. Trang web của chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba và nếu bạn truy cập các trang web này, bạn nên biết rằng chính sách bảo mật của chúng tôi không mở rộng đến các trang web này. Đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng các trang web này bằng cách kiểm tra các chính sách bảo mật cá nhân của họ.

CasinoRank có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng của chúng tôi nếu luật pháp yêu cầu. Trong trường hợp bên thứ ba cáo buộc rằng bạn đã vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào mà họ có và có thể cung cấp bằng chứng hợp lý về điều đó, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Nếu CasinoRank được bán, sáp nhập hoặc hợp nhất, có thể thông tin cá nhân của bạn được chuyển sang công ty mới.

Bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được đặt và sau đó được xử lý bên ngoài Vương quốc Anh. Thông tin này có thể được xử lý ở bất kỳ địa điểm nào mà CasinoRank, hoặc bất kỳ chi nhánh, đối tác phụ hoặc đại lý nào của chúng tôi hoạt động.

Việc sử dụng trang web ngụ ý sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi chuyển giao hoặc xử lý thông tin của bạn bên ngoài Vương quốc Anh. Để đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ tốt, chúng tôi sẽ luôn thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, bao gồm cả việc sử dụng các phương pháp và công nghệ bảo mật được tôn trọng.

Công ty của chúng tôi làm mọi thứ có thể để giữ cho thông tin của bạn an toàn, nhưng bản chất của Internet ngăn cản chúng tôi đảm bảo việc truyền tải là an toàn 100%. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc tiết lộ thông tin cá nhân nào xảy ra do lỗi đường truyền, truy cập trái phép của bên thứ ba hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Bạn cũng có một vai trò

Bạn có vai trò trong việc đảm bảo bạn luôn an toàn khi trực tuyến và thông tin của bạn vẫn an toàn và bảo mật. Bạn có trách nhiệm đảm bảo ID và mật khẩu của mình vẫn an toàn và bạn nên xem xét cẩn thận cách thức và nơi chia sẻ thông tin chi tiết của mình.

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để sửa, cập nhật hoặc xóa một số phần thông tin của bạn và bạn có thể thực hiện hành động này nếu bạn lo lắng về thông tin bị tiết lộ hoặc tính chính xác của thông tin. Chúng tôi có quyền áp đặt một khoản phí hợp lý cho việc cung cấp bản sao của bất kỳ thông tin nào.

Do việc xóa thông tin, một số dịch vụ hoặc một số phần của trang web có thể không còn khả dụng với bạn. Trong trường hợp này, chính sách của chúng tôi là không hoàn lại tiền. Tuy nhiên, thông tin của bạn có thể vẫn được chúng tôi lưu giữ để cho phép chúng tôi giải quyết vấn đề, chấm dứt tranh chấp, đảm bảo rằng thỏa thuận người dùng của chúng tôi vẫn còn nguyên giá trị và để đảm bảo rằng chúng tôi đang tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý, kỹ thuật và quản trị liên quan đến hoạt động của trang web của chúng tôi.

Người dùng của newcasinorank.com chấp nhận rằng họ đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi về chính sách bảo mật của chúng tôi và chúng tôi có thể sử dụng thông tin theo cách được nêu trong chính sách này.

Nếu bất kỳ người dùng nào không đồng ý với việc thông tin của họ được sử dụng theo cách được nêu trong chính sách bảo mật, họ phải ngừng sử dụng trang web. newcasinorank.com có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào.

About the author
Aaron Thompson
Aaron Thompson
About

Aaron "AceRanker" Thompson, đến từ vùng đất băng giá của Canada, đã hâm nóng ngành công nghiệp sòng bạc bằng những hiểu biết mới mẻ của mình. Với tư cách là người chỉ đạo NewCasinoRank, anh ấy luôn tìm kiếm điều lớn lao tiếp theo, đảm bảo rằng độc giả luôn đi trước xu hướng.

Send email
More posts by Aaron Thompson